ML Server (Tower)

سرور های  ML به سرورهای Tower یا ایستاده معروف هستند. بیشترین مزیّت این نوع سرور ها عدم وابستگی آن ها به رک است اما در صورت نیاز داخل رک ها هم قرار می گیرند. این ویژگی آن ها باعث شده است که در شرکت های کوچک و متوسط بتوان از آن ها به طور مستقل استفاده کرد.در این گروه سرورها، مدل های سری ML100 و ML300 قرار دارند.