شبکه‌های Wireless

با توجه به پیشرفت چشمگیر شبکه های وایرلس از نظر بُعد مسافت و قدرت انتقال زیاد آن ها (به ویژه در پهنای باند بالا) ، بسیاری از سازمان ها برای ارتباط بین شعب خود و ایجاد زیرساخت شبکه داخلیشان از راهکارهای متنوع وایرلسی استفاده می کنند .

فاواجم در زمینه برپایی شبکه مذکور با تجهیزات برندهای مختلف وایرلس از جمله Mikrotik, Motorola, Ubiquiti, Redline Huawei, ZTE و Cisco تجارب بسیاری داشته و مدعیست که می تواند در زمینه های کاری مختلف از جمله راه اندازی سرویس های مبتنی بر شبکه های WIMAX ,WIFI و سرویس های اینترنت درون شهری خدمات بسیاری به شرکت های سرویس دهنده اینترنت ارائه دهد .

خدمات تخصصی ارائه شده توسط فاواجم به سازمان ها و شرکت ها در این حوزه به شرح زیر می باشد :

 • ایجاد بستر نقطه به نقطه (Point to Point) بین سایت های مختلف
 • ایجاد بستر یک به چند نقطه
 • ایجاد زیرساخت ارتباطی مناسب برای شرکت های اینترنتی
 • طراحی و پیاده سازی شبکه وایرلس درون سازمانی و برون سازمانی
 • ارائه خدمات امنیتی شبکه های وایرلس
 • ایجاد مسیرهای ارتباطی Backup بین ساختمانی مبتنی بر وایرلس
 • راه اندازی شبکه های وایرلسی وابسته به WDS و Mesh
 • ارائه مشاوره در زمینه تکنولوژی های مختلف وایرلس
 • برپایی شبکه وایرلس برای هتل ها ، نمایشگاه ها ، فرودگاه ها ، مراکز خرید و و سایر اماکن عمومی
 • راه اندازی دکل های مختلف درون و برون شهری وایرلس
 • پیکربندی تجهیزات رادیویی
 • ارائه سرویس های اینترانتی مبتنی بر وایرلس
 • طراحی و پیاده سازی شبکه های WIFI وWIMAX شرکت های سرویس دهنده اینترنت
 • نگهداری و پشتیبانی لینک های رادیویی مختلف
 • تأمین تجهیزات