کارمندان فاواجم

کارمندان فاواجم

گروه فنی

امید جاوید

کارشناس فنی

سیامک چراخ

کارشناس فنی

اقای احمدی

حامد احمدی

کارشناس فنی

حمید عباسی

کارشناس فنی

رشید اولاد

کارشناس فنی

لیلا مجرد

کارشناس فنی

فرشاد خدری

کارشناس فنی

مهدی عطایی زاده

کارشناس فنی

شهراد آهنگر

کارشناس فنی

میلاد یعقوبی

کارشناس فنی

سپهر حسنی

کارشناس فنی

محمد خزائی

کارشناس فنی

گروه مالی و اداری

مریم موروئی

کارشناس مالی

فاطمه سادات خالقی

کارشناس روابط عمومی و سوشال مدیا

مهتاب عباسی

سرپرست اداری و مسئول دفتر

ابوالفضل طاهری

تحصیلدار

گروه بازرگانی

حوریه میرزایی

سرپرست فروش و بازاریابی

نسترن اقدمی‌زاده

کارشناس فروش و بازاریابی

سعید عسگرپور

کارشناس فروش و بازاریابی

مریم یاسینی

کارشناس فروش و بازاریابی

معصومه سادات حسینی

کارشناس فروش و بازاریابی