کارمندان فاواجم

همکاران ما در فاواجم

واحد فنی

امید جاوید

کارشناس فنی

سیامک چراخ

کارشناس فنی

اقای احمدی

حامد احمدی

کارشناس فنی

حمید عباسی

کارشناس فنی

سپهر حسنی

کارشناس فنی

قربانی نژاد

محمد قربانی نژاد

کارشناس فنی

میلاد یعقوبی

کارشناس فنی

فرشاد خدری

کارشناس فنی

محمد خزائی

کارشناس فنی

اقای جعفری

اکبر جعفری

کارشناس فنی

خانم نوری

سمیرا نوری

کارشناس فنی

شهراد آهنگر

کارشناس فنی

واحد مالی

مرتضی کریمی

مرتضی کریمی

مدیر مالی

اقای افضلی

امید افضلی

کارشناس ارشد مالی

مریم موروئی

کارشناس مالی

واحد اداری

فاطمه سادات خالقی

سرپرست واحد روابط عمومی

مهدی عطایی زاده

خدمات

مهتاب عباسی

سرپرست اداری و مسئول دفتر

ملکوتی

حامد ملکوتی خواه

خدمات

میثم فرومدیان

کارپرداز

اقای اولاد

رشید اولاد

راننده

واحد بازرگانی

حوریه میرزایی

سرپرست فروش و بازاریابی

سعید عسگرپور

کارشناس فروش و بازاریابی

مریم یاسینی

کارشناس فروش و بازاریابی

معصومه سادات حسینی

کارشناس فروش و بازاریابی