کارمندان فاواجم

همکاران ما در فاواجم

واحد فنی

امید جاوید

کارشناس فنی

سیامک چراخ

کارشناس فنی

اقای احمدی

حامد احمدی

کارشناس فنی

خانم نوری

سمیرا نوری

کارشناس فنی

سپهر حسنی

کارشناس فنی

میلاد یعقوبی

کارشناس فنی

اقای جعفری

اکبر جعفری

کارشناس فنی

عباس محمدی

کارشناس فنی

مهدی کمالی

کارشناس فنی

احسان جعفری

کارشناس فنی

عاطفه نیکی آبادی

کارشناس فنی

علی صبوری

کارشناس فنی

علی عادلی مظاهر

کارشناس فنی

واحد مالی

مرتضی کریمی

مرتضی کریمی

مدیر مالی

اقای افضلی

امید افضلی

کارشناس ارشد مالی

مریم موروئی

کارشناس مالی

واحد اداری

فاطمه سادات خالقی

سرپرست واحد روابط عمومی

مهتاب عباسی

سرپرست اداری و مسئول دفتر

میثم فرومدیان

کارپرداز

ملکوتی

حامد ملکوتی خواه

خدمات

مهدی عطایی زاده

خدمات

عسگرعلیزاده

راننده

واحد بازرگانی

حوریه میرزایی

سرپرست فروش و بازاریابی

سعید عسگرپور

کارشناس فروش و بازاریابی

مریم یاسینی

کارشناس فروش و بازاریابی

معصومه سادات حسینی

کارشناس فروش و بازاریابی