متن باز (Open Source)

در هنگام وجود گزینه های مختلف در بهره مندی از یک کالا ، خدمت یا هر پدیده دیگری ، همواره شرایط بهتر یکی از آن ها زمینه ساز مهاجرت عموم متقاضیان امر به سوی آن می شود . در دنیای سرور ها و سرویس های Enterprise فناوری اطلاعات هم که از این اصل جدا نمی باشد ، توانمندی های مثال زدنی سرویس های لینوکسی ، مجموعه امکانات و ویژگی های منحصر به فردی که دارند ، مدیریت و مقیاس پذیری بسیار بالای آن ها ، ویژگی های امنیتی و ایمن سازی قابل توجهشان و بسیاری از مزایایی که باب طبع کاربران عام می باشد سبب شده است تا این افراد هم به سمت استفاده از این سامانه ها سوق پیدا کرده و عملاً به آن ها مهاجرت کنند .

برخی از خدمات ارائه شده توسط فاواجم در ارتباط با سیستم های متن باز :

  • ارائه مشاوره در زمینه سیستم های متن باز و تحقیق و توسعه بر روی هسته آن ها
  • عرضه خدمات امنیتی و نگهداری سرورهای متن باز
  • سفارشی سازی سرویس ها و ارائه راهکارهایی در ارتباط با سیستم های متن باز
  • ارائه خدمات Cloud Computing مبتنی بر سیستم های متن باز
  • طراحی ، راه اندازی و پشتیبانی از سرویس های زیر ساختی Mail مانند Sent Mail ، Exim ، Qmail یاPost Fix و سرویس های زیر ساختی تحت وب مانند Tom cat ، NginX ، Apache و …
  • راه اندازی سرویس های شبکه از قبیل Virtualization، Monitoring ،  Print Server، File Server ،  DHCP، DNS و …
  • بهینه سازی معماری سرویس ها
  • ایمن سازی سامانه ها و زیر ساخت های مبتنی بر سیستم عامل های Linuxهمانند SSHv2 ، IPTables ،  PAM،   Selinux، IDS ، Packet Filtering و همچنین ارائه خدمات امنیتی مبتنی بر سرویس های همین سیستم عامل مانند Packet Capture ، NIDS ، LDAP ، CA Server Vunerbility Scan و Proxy