مایکروسافت

می توان گفت که اکثر قریب به اتفاق مجموعه های ایرانی که با رایانه های شخصی سروکار دارند از محصولات مایکروسافت – مشخصاً ویندوز – به عنوان سیستم عامل و رابط خود با سخت افزارهای کامپیوتریشان استفاده می کنند ؛ این در حالیست که گستردگی فعالیت های مایکروسافت به همین محصول محدود نشده و استفاده حداکثری از خدمات آن مستلزم داشتن تسلّط و آشنایی فراوانی با ساختار طراحی های این مجموعه می باشد . در همین راستا فاواجم با بهره جستن از تیم متخصصی در زمینه محصولات این غول فناوری قادر است تا به ارائه خدمات گسترده ای از خروجی های مایکروسافت در حوزه های مشاوره ، طراحی ، اجرا و امنیت به مشتریان خود بپردازد که از مهمترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • ارائه راهکارهای امنیتی در ارتباط با محصولات Microsoft
 • خدمات یکپارچگی و همسان سازی سرویس های مایکروسافت (Integration)
 • ارائه خدمات Clustering و Redundancy در سطح سرویس
 • Active Directory Domain Services) AD DS)
 • راه اندازی خدماتی پایه مانند DNS Server و DHCP Server
 • Windows Server Update Services)WSUS) یا ارائه خدمات به روزرسانی سرور ویندوز
 • File and Storage Services
 • Failover Clustering & Network Load Balancing
 • Internet Information Services )IIS)
 • Network Policy and Access Services
 • Windows Server Backup Feature
 • خدمات مجازی سازی با استفاده از Microsoft Hyper-V Server
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Lync Server )VoIP، کنفرانس صوتی و تصویری، پیام رسانی)
 • Microsoft System Center
 • Share Point
 • Microsoft Dynamic CRM
 • راه اندازی Cloud Computing مبتنی بر Azure