شبکه‌های کامپیوتری

کارگروه شبکه های کامپیوتری مجموعه فاواجم خدمات تخصصی خود را در چهار بخش : طراحی ، اجرا (پیاده سازی) ، بهینه سازی و پشتیبانی به مشتریان خود ارائه می دهد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره شده است:

 • طراحی و پیاده سازی شبکه های WANو LAN
 • طراحی و پیاده سازی شبکه های وایرلس درون و برون سازمانی
 • برپایی ارتباط بین دفاتر و شعبات شرکت ها و سازمان های مختلف بر بستر وایرلس
 • راه اندازی شبکه های بی سیم و ارتباطات نقطه به نقطه
 • عرضه راهکارهایی عملی در زمینه امنیت شبکه
 • طراحی و احداث مراکز NOC
 • بهینه سازی شبکه
 • ارتقاء سطح شبکه ها به شرایط استاندارد
 • راه اندازی شبکه های مبتنی بر دستگاههای ذخیره سازی
 • Redundancy در لایه مختلف شبکه از جمله لایه های Edge ، Core و …
 • راه اندازی سیستم های کنترل شبکه
 • ایجاد زیرساخت های ارتباطی شبکه های Data و Voice
 • پیکربندی تجهیزات شبکه شامل Switch, Router, UTMو …
 • طراحی و اجرای شبکه های Data Center به همراه بهینه سازی آن ها
 • ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره در زمینه های مختلف و تمام سطوح شبکه