پشتیبانی شبکه

شرکت فاواجم با دارابودن نیروهای متخصص در حوزه های مختلف کاری شبکه، امنیت و فناوری اطلاعات اقدام به ارایه خدمات به شرکت و سازمانها کرده است. یکی از خدمات تخصصی شرکت فاواجم ارایه خدمات پشتیبانی به شرکت ها و سازمانها در سطوح مختلف کاری است. این خدمات مبتنی بر استانداردهای و بهروشهای بین المللی و رایج در حوزه فناوری اطلاعات میباشد. از جمله  این بهروشها میتوان به ITIL اشاره کرد و درحال حاضر فرآیندهای پشتیبانی در شرکت فاواجم بر اساس ITIL نسخه ۳ انجام می پذیرد.

انواع خدمات پشتیبانی فاواجم

 • پشتیبانی حضوری
 • پشتیبانی نیمه حضوری
 • پشتیبانی غیر حضوری

پشتیبانی حضوری

خدمات پشتیبانی در این قسمت به صورت حضوری میباشد. دراین راهکار پیشنهادی بر اساس نیاز کارفرما، شرکت فاواجم یک یا چند نیرو را مطابق با شرایط و نیاز کارفرما گزینش و در محل کارفرما مستقر مینماید. مسولیت این نیروها تماماً از لحاظ مالی، بیمه ای، فنی و ساختار منابع انسانی با شرکت فاواجم میباشد. به نوعی این پرسنل نمایندگان مقیم شرکت فاواجم در محل کارفرما میباشند.

خدمات دریافت شده در این نوع از پشتیبانی به شرح زیر میباشد:

 • مستقر کردن نیروهای مورد نیاز کارفرما
 • استخراج طرح فعلی شبکه
 • پیاده سازی فرآیندهای پشتیبانی و نگهداری شبکه برمبنای ITIL
 • استخراج مشکلات مربوط به شبکه و امنیت شبکه
 • پشتیبانی حضوری لایه اول توسط نیروهای مقیم
 • پشتیبانی تکمیلی در لایه دوم توسط دپارتمان های مختلف شرکت فاواجم در شرایطی که مشکل توسط نیروهای مقیم قابل حل نباشد
 • ارایه تعهدات لازم به کارفرما
 • ایجاد و بهینه سازی شرایط Backup گیری از اطلاعات حساس و سرورهای کارفرما
 • برخورداری از خدمات تیمهای تخصصی شرکت فاواجم در حوزه های مختلف
 • ارائه خدمات توسعه ای شبکه در صورت تمایل کارفرما
 • نگهداری شبکه و سرورهای موجود
 • بروز رسانی نرم افزارها ، سرورها و سرویسهای شبکه به آخرین نسخه
 • ارایه خدمات Help Desk
 • ارائه گزارشهای دوره ای توسط نیروهای مقیم
 • بازدید دوره ای از وضعیت ارائه خدمات پشتیبانی توسط مدیر فنی شرکت فاواجم
 • ارائه و ایجاد رویه های استاندارد پشتیبانی به منظور بهینه سازی خدمات پشتیبانی
 • ارایه خدمات آموزشی
 • مستند سازی شبکه

پشتیبانی نیمه حضوری

خدمات پشتیبانی در این قسمت به صورت نیمه حضوری میباشد. دراین راهکار پیشنهادی بر اساس نیاز کارفرما، شرکت فاواجم یک پرسنل را در روزهای مشخص در هفته یا ماه به محل کارفرما ارسال مینماید. مسوولیت این نیرو تماماً با شرکت فاواجم میباشد. این پرسنل نیروی پاره وقت شرکت فاواجم در محل کارفرما میباشد.

خدمات دریافت شده در این نوع از پشتیبانی به شرح زیر میباشد:

 • حضور پرسنل فنی در روزهای مشخص در محل کارفرما
 • استخراج طرح شبکه فعلی
 • پیاده سازی فرآیندهای پشتیبانی و نگهداری شبکه برمبنای ITIL
 • استخراج معضلات شبکه ای و امنیتی
 • پشتیبانی دوره ای لایه اول توسط نیروی مقیم(در زمانهایی که این نیرو مستقر نمیباشد مسولیت بطور کامل با تیم پشتیبان و دپارتمانهای تخصصی فاواجم میباشد)
 • پشتیبانی تخصصی و تکمیلی در لایه دوم توسط دپارتمان های مختلف شرکت فاواجم
 • ارایه تعهدات لازم به کارفرما
 • بهینه سازی شرایط Backupگیری از اطلاعات حساس کارفرما
 • برخورداری از خدمات تیمهای تخصصی شرکت فاواجم در حوزه های مختلف
 • مستند سازی شبکه
 • نگهداری شبکه و سرورهای مرتبط
 • ارایه خدمات Help Desk
 • ارایه خدمات آموزشی

پشتبانی غیر حضوری

خدمات پشتیبانی در این قسمت به صورت غیر حضوری میباشد. دراین راهکار پیشنهادی مشکلات و خرابی ها از سوی کارفرما به شرکت فاواجم به صورت تلفنی یا نرم افزار Ticketing اعلام میشود. پس از آن Case اعلام شده توسط Supervisor بخش فنی به دپارتمان مربوطه ارجاع شده و به رفع آن به صورت Remote (راه دور) اقدام خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به شبکه در هنگام خرابی، عدم رفع مشکل به صورت راه دور و یا درخواست کارفرما، شرکت فاواجم نیروی متخصص خود را به محل کارفرما ارسال خواهد کرد.

خدمات دریافت شده در این نوع از پشتیبانی به شرح زیر میباشد:

 • پشتیبانی به صورت راه دور
 • حضور پرسنل فنی در زمانهای خاص در محل کارفرما
 • استخراج طرح شبکه فعلی
 • پیاده سازی فرآیندهای پشتیبانی و نگهداری شبکه برمبنای ITIL
 • استخراج معضلات شبکه ای و امنیتی
 • ارایه تعهدات لازمه به کارفرما
 • بهینه سازی شرایط Backupگیری از اطلاعات حساس کارفرما
 • برخورداری از خدمات تیمهای تخصصی شرکت فاواجم در حوزه های مختلف
 • مستند سازی شبکه
 • نگهداری شبکه و سرورهای مرتبط
 • ارایه خدمات Help Desk
 • ارایه خدمات آموزشی