کارمندان فاواجم

کارمندان فاواجم

گروه فنی

امید جاوید

کارشناس فنی

امید امدادی‌فرد

کارشناس فنی

سیامک چراخ

کارشناس فنی

اقای احمدی

حامد احمدی

کارشناس فنی

سینا پاک نهال

کارشناس فنی

گروه مالی و اداری

مریم موروئی

کارشناس مالی

خانم کمالی

ریحانه کمالی

سرپرست امور اداری و مسئول دفتر

فاطمه سادات خالقی

کارشناس سوشال مدیا و روابط عمومی

گروه بازرگانی

حوریه میرزایی

سرپرست فروش و بازاریابی

نسترن اقدمی‌زاده

کارشناس فروش و بازاریابی

سعید عسگرپور

کارشناس فروش و بازاریابی

مریم یاسینی

کارشناس فروش و بازاریابی

معصومه سادات حسینی

کارشناس فروش و بازاریابی