کارمندان فاواجم

کارمندان فاواجم

گروه فنی

امید جاوید

کارشناس فنی

امید امدادی‌فرد

کارشناس فنی

سیامک چراخ

کارشناس فنی

اقای احمدی

حامد احمدی

کارشناس فنی

گروه مالی و اداری

نیما امیری

کارشناس مالی

خانم کمالی

ریحانه کمالی

سرپرست امور اداری و مسئول دفتر

فاطمه سادات خالقی

کارشناس سوشال مدیا و روابط عمومی

گروه بازرگانی

حوریه میرزایی

سرپرست فروش و بازاریابی

نسترن اقدمی‌زاده

کارشناس فروش و بازاریابی

مریم یاسینی

کارشناس فروش و بازاریابی

معصومه سادات حسینی

کارشناس فروش و بازاریابی