۰۲۱-۲۲ ۸۴ ۸۰ ۴۱ info@favajam.com
آموزش

منابع انسانی هر سازمان یکی از مهمترین دارایی های آن نیز به شمار رفته و بدون شک تقویت این نیروی تأثیرگذار ، یکی از عوامل اصلی پيشرفتشان هم خواهد بود . با توجه به این مقدمه ، يکی از وظايف کليدی مديران هر مجموعه در هر سطح و با هر امکاناتی که نهایتاً سودی برای خود آنان به همراه دارد ، ايجاد شرایط آموزشی مناسب برای کارکنانشان می باشد تا بدین وسیله این افراد با افزايش دانش و مهارت خود بتوانند رقابت سالمی را در کنار یکدیگر داشته باشند . پر واضح است که با ترویج روش های جدید کار در یک مجموعه که راهی جزء آموزش ندارد ، شاهد کسب و کاری پویاتر بوده و در نهایت این قدرت محفل گردآورنده آنهاست که افزایش می یابد . نهادهای مختلف با برنامه ريزی مدون آموزشی برای کارکنان خود سعی در به روز رسانی اطلاعات و ايجاد انگيزه در آن ها می کنند . آموزش مستمر و بومی سازی دانش در این جوامع باعث افزايش کيفيت ارائه خدمات یا محصولات به مشتريان و سرويس گيرندگان این شرکت ها خواهد شد .

از همين روی فاواجم با بهره گيری از کارگروه های مجرب ، پرسنلی کارآزموده در زمينه های مختلف و همچنين با تکیه بر دانش آکادميک و تجربه عملی اساتيد خود توانسته است زمينه آموزشی مناسبی را برای سایر ارگان ها ايجاد کند . لازم به ذکر است که دوره های آموزشی برگزار شده توسط فاواجم می تواند بر اساس سرفصل های استاندارد دوره های آموزشی يا بر اساس نياز های کاربردی شرکت ها و يا افراد سفارشی سازی شود .

دفتر مرکزی
 تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، کوچه کوروش، پلاک ۱، واحد ۲ اداری
 تلفن
۴۱ ۸۰ ۸۴ ۲۲ – ۰۲۱
دورنگار
۱۰ ۳۸ ۸۵ ۴۳ – ۰۲۱
پست الکترونیک
info@favajam.com