آموزش

منابع انسانی هر سازمان یکی از مهمترین دارایی های آن نیز به شمار رفته و بدون شک تقویت این نیروی تأثیرگذار ، یکی از عوامل اصلی پیشرفتشان هم خواهد بود . با توجه به این مقدمه ، یکی از وظایف کلیدی مدیران هر مجموعه در هر سطح و با هر امکاناتی که نهایتاً سودی برای خود آنان به همراه دارد ، ایجاد شرایط آموزشی مناسب برای کارکنانشان می باشد تا بدین وسیله این افراد با افزایش دانش و مهارت خود بتوانند رقابت سالمی را در کنار یکدیگر داشته باشند . پر واضح است که با ترویج روش های جدید کار در یک مجموعه که راهی جزء آموزش ندارد ، شاهد کسب و کاری پویاتر بوده و در نهایت این قدرت محفل گردآورنده آنهاست که افزایش می یابد . نهادهای مختلف با برنامه ریزی مدون آموزشی برای کارکنان خود سعی در به روز رسانی اطلاعات و ایجاد انگیزه در آن ها می کنند . آموزش مستمر و بومی سازی دانش در این جوامع باعث افزایش کیفیت ارائه خدمات یا محصولات به مشتریان و سرویس گیرندگان این شرکت ها خواهد شد .

از همین روی فاواجم با بهره گیری از کارگروه های مجرب ، پرسنلی کارآزموده در زمینه های مختلف و همچنین با تکیه بر دانش آکادمیک و تجربه عملی اساتید خود توانسته است زمینه آموزشی مناسبی را برای سایر ارگان ها ایجاد کند . لازم به ذکر است که دوره های آموزشی برگزار شده توسط فاواجم می تواند بر اساس سرفصل های استاندارد دوره های آموزشی یا بر اساس نیاز های کاربردی شرکت ها و یا افراد سفارشی سازی شود .

دفتر مرکزی

تهران، خیابان شریعتی، روبروی پارک شریعتی (کوروش)، کوچه نورمحمدی، پلاک ۲۳، واحد ۴

تلفن ۴۱ ۸۰ ۸۴ ۲۲ (۹۸۲۱ +)  
دورنگار ۲۹ ۰۹ ۷۱ ۲۶ (۹۸۲۱ +)  
پست الکترونیک info@favajam.com

دفتر مرکزی

تهران، خیابان شریعتی، روبروی پارک شریعتی (کوروش)، کوچه نورمحمدی، پلاک ۲۳، واحد ۴
 تلفن ۴۱ ۸۰ ۸۴ ۲۲ – ۰۲۱
دورنگار ۲۹ ۰۹ ۷۱ ۲۶ – ۰۲۱
پست الکترونیک info@favajam.com 
[wpgmza id="1"]